LISE BJÖRKVALL    keramiker
 
 

     start        om        cv        keramiken         återförsäljare        aktuellt        kontakt
       
  Rakubrända fat och skålar      tillbaka  
      
          
       
  
 

 

 Lise Björkvall  -  +46 (0)70-4938834  -  lise.bjorkvall@gmail.com  -  www.lisebjorkvall.se