LISE BJÖRKVALL   keramiker
  
        
    
  


 start          om          cv          keramiken          återförsäljare          aktuellt          kontaktHändelser under 2020:
 
Jag deltar i utställningen  F E S T I V A L  på Åland,  6.6 - 27.9.2020.  Läs mer om utställningen  h ä r 

 


    
 foto: Patrik Almblad


  

 I höst kommer jag att medverka i utställningen SPÅR; 

 som äger rum på Galleri Stenhallen i Borgholm på Öland

 Tid: 5 - 17 sept. 2020. 


 läs mer  om utställningen!


 
 

Ny keramik - Lågbränd i rakuugn och sågspånsbränd i plåttunna.


 
                   
  Tidigare  a k t u e l l a  händelser

 
 
 

Rakubränning, Gotland oktober 2017:
Sågspånsbränning i tunna med intressanta resultat
och bränningar i rakuugn.

   
               


  
 

Rakubränd keramik från
tidigare bränningar 

  Lise Björkvall  -  +46 (0)70-4938834  -  lise.bjorkvall@gmail.com  -  www.lisebjorkvall.se